Produkty

KW Engine

Czym jest KW Engine?
Usługa dla podmiotów posiadających interes prawny oraz z prawem do administrowania, przetwarzania numerów ksiąg wieczystych.
Usługa KW Engine wspiera procesy w zespołach eksperckich naszych Klientów poprzez automatyczne dostarczenie treści księgi wieczystej do posiadanych przez klienta numerów KW w formacie oczekiwanym przez klienta. Nasz produkt minimalizuje udział pracy manualnej, wyklucza błędy w przetwarzaniu danych. Nasza usługa znacząco przyspiesza procesy w firmach z sektora finansowego.

Jesteśmy częścią procesu klienta, gdzie na podstawie otrzymanych numerów ksiąg wieczystych, mechanizm KW Engine pobiera aktualne i pełne odpisy ksiąg wieczystych z repozytorium danych jawnych. Dane są następnie przetwarzane na życzenie klienta i udostępniane w dowolnie wybranych formatach: PDF (wybrane dane), XLSX (wybrane dane), CSV (wybrane dane), JSON (pełne dane z KW).

Informacja prawna: Odbiorcami usługi KW Engine mogą być nasi Klienci, na rzecz których świadczymy opisane wyżej usługi, pod warunkiem potwierdzenia posiadania przez nich podstawy prawnej do przetwarzania określonych danych osobowych.

Wycena usługi KW Engine
i model rozliczeń: one-off oraz abonament

Szczegóły dotyczące usługi KW Engine oraz aktualnego Cennika dla modelu rozliczeń abonamentowych oraz jednorazowych dostarczy Państwu Dział Sprzedaży.

Zachęcamy do kontaktu pod adresem

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Jak złożyć zamówienie
i jak dostarczymy Ci wyniki?

Zamówienie złożysz poprzez e-mail, serwer ftp lub integrację API.

Wyszukane treści przekażemy w jednym z formatów: tabelarycznym (csv/xlsx), pdf, JSON.

Trzy ścieżki
składania zamówień

Adres
e-mail

Nie wymaga integracji

Rest
API

Możliwość integracji
Automatyczne odpowiedzi
Dostępność usług 24/7

sFTP

Nie wymaga integracji