Produkty

KW Search

Czym jest usługa KW Search
i dlaczego korzystają z niej największe podmioty z sektora finansowego, w tym z branży windykacyjnej i bankowej?

Usługa KW Search to usługa wspomagania klienckiego procesu weryfikacji rekordów wejściowych wybranych przez klienta w celu dostarczenia rekordu w postaci numeru księgi wieczystej bazując na informacjach jawnych.

Informacja prawna: Odbiorcami usługi KW Search mogą być nasi Klienci, na rzecz których świadczymy opisane wyżej usługi, pod warunkiem potwierdzenia posiadania przez nich podstawy prawnej do przetwarzania określonych danych osobowych.

Chętnie posłuchamy o Państwa potrzebach
informacyjnych i analitycznych.