Jesteś przedstawicielem sektora finansowego, szczególnie bankowego lub windykacyjnego

i poszukujesz niezawodnych, bezpiecznych rozwiązań technologicznych wspierających Twoje procesy pracy związanych z danymi z otwartych źródeł? Posiadasz udokumentowany interes prawny?

Kim jesteśmy i co robimy

Centrum Monitoringu Danych jest firmą technologiczną dostarczającą rozwiązania dla sektora finansowego. Z sukcesem budujemy swoją pozycję na rynku analizy danych z otwartych źródeł. Oferowane przez nas produkty i usługi są oparte o autorskie rozwiązania technologiczne. Skupiamy się na wysoko wyspecjalizowanych produktach stając się partnerem technologicznym renomowanych firm w branży finansowej, w tym liderów windykacji czy banków.

Dzięki naszej technologii zautomatyzowaliśmy dla branży finansowej czasochłonne, manualne procesy i zastąpiliśmy je nowoczesnymi procesami automatycznymi w ramach produktów EasyCMD, Filestock oraz usług KW Search i KW Engine.

Nasze produkty i usługi są dedykowane wyłącznie dla podmiotów posiadających udokumentowany interes prawny.

Jesteśmy Członkiem wspierającym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW).

CMD wraz z PZZW zrealizowały badanie firm z branży windykacyjnej oraz opublikowały w grudniu 2023 Raport „Innowacje i automatyzacja procesów w branży windykacyjnej. Wyniki badania ankietowego wśród Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami”.

Badanie ankietowe dotyczyło szeregu zagadnień, począwszy od struktury samego rynku windykacji, przez implementację rozwiązań automatyzujących procesy w przedsiębiorstwie po czynniki związane z wdrażaniem systemów informatycznych.

Pobierz bezpłatnie raport w formacie PDF

Raport jest dostępny również na stronie pzzw.pl

Co wyróżnia nasze usługi i produkty

Innowacyjne narzędzia technologiczne do analizy danych
Dane zawsze z rzetelnych i oficjalnych źródeł
Działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
Szybkość, precyzja, skala i cena

Flagowe produkty

Wyszukiwanie, standaryzacja i monitoring danych z otwartych rejestrów publicznych w tym ksiąg wieczystych dla podmiotów posiadających interes prawny.

Dla kogo?

Dla banków, firm windykacyjnych, ubezpieczeniowych, kancelarii prawnych i biur detektywistycznych.

Zastosowanie

Tylko dla podmiotów posiadających interes prawny, zautomatyzowanie części procesów dotyczących danych jawnych (dostarczanie treści ksiąg wieczystych, dostarczanie numerów KW).

Odpłatny samoobsługowy serwis dla Klientów Centrum Monitoringu Danych Sp. z o.o. posiadających interes prawny. Zapewnia dostęp do publicznych baz danych o nieruchomościach w czasie rzeczywistym.

Dla kogo?

Dla banków, banków spółdzielczych, windykacji, biur detektywistycznych, kancelarii prawnych. Tylko dla podmiotów posiadających interes prawny za uprzednim podpisaniem Umowy.

Zastosowanie

Dostęp do publicznych baz danych o nieruchomościach należących do osób prywatnych dla podmiotów posiadających interes prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do operacji, wykonywanych z użyciem danych osobowych. Przypisanie numeru Księgi Wieczystej (KW) na podstawie posiadanych przez Klienta danych wejściowych takich jak: numer PESEL, numer REGON, id działki, nazwa i siedziba firmy, imię i nazwisko osoby prywatnej.